Pressmeddelande

 • Boeing börjar ändra 787-planen i och med att FAA godkänner batteriförbättringar

  Ändringar av befintliga plan ska påbörjas. Leveranserna återupptas snart.
  Boeing kommer att ge sina kunder stöd med att ta planen i drift igen.

  Everett, Washington, den 19:e april 2013 – Amerikanska luftfartsverket (U.S. Federal Aviation Administration, FAA) godkände i dag förbättringarna av 787 Dreamliner-planets batterisystem, vilket innebär att Boeing [NYSE: BA] och dess kunder nu kan börja installera de godkända ändringarna, att planen kan tas i drift igen och att leveranserna av nyproduktion kan återupptas.

  ”FAA:s godkännande ger oss och flygbolagen grönt ljus att inleda processen med att ta 787:an i bruk igen, med fortsatt förtroende för säkerheten och tillförlitligheten hos detta revolutionerande nya flygplan”, sade Boeings ordförande och VD Jim McNerney. ”787-modellens lovande framtidsutsikter och dess fördelar för flygbolag och passagerare är opåverkade när vi nu tar detta viktiga steg framåt tillsammans med våra kunder och programpartner”.

  FAA:s beslut tillåter att 787-planen åter tas i drift i USA när förbättringarna har installerats. För 787-plan som används och ändras utanför USA är det de lokala tillsynsmyndigheterna som ger det slutliga godkännandet vid återgång i trafik.

  FAA godkände 787-planets förbättrade batterisystem efter det att byrån genomfört en omfattande granskning av certifieringstester.  Testerna var utformade för att bekräfta att batteriets enskilda komponenter, dess samverkan med laddningssystemet och dess nya inneslutning fungerar enligt förväntningarna, både under normal drift och när fel har uppstått. Testerna genomfördes under FAA:s överinseende under en månadslång period som inleddes i början av mars.

  ”FAA lade ribban högt för vårt team och för vår lösning”, sade McNerney. ”Vi uppskattar den noggrannhet, expertis och professionalism som FAA:s tekniker har stått för under hela den här processen, liksom FAA-handläggaren Michael Huertas och transportdepartementets sekreterare Ray LaHoods ledarskap.  Det engagemang för säkra, effektiva och pålitliga flygplan som vi delar med lagstiftare världen över och med våra kunder har bidragit till att göra flyget till det säkraste transportsätt vi har i dag.”

  I samarbete med våra leverantörer och utredare från den nationella transportsäkerhetsstyrelsen och den japanska transportsäkerhetsstyrelsen har Boeing genomfört omfattande tekniska analyser och tester för att på djupet förstå de faktorer som kan ha orsakat att 787-modellens batterier fallerade och blev överhettade vid två incidenter i januari i år.  Teamet lade ned mer än 100 000 timmar på att utveckla testplaner, bygga testriggar, genomföra tester och analysera resultaten för att säkerställa att de föreslagna lösningarna uppfyllde alla krav.

  ”Vårt team har varit outtröttligt i sitt arbete med att utveckla en fullständig lösning som till fullo tillfredsställer FAA, dess motsvarigheter världen över samt våra kunder, och som uppfyller våra egna höga krav på säkerhet och tillförlitlighet”, sade Ray Conner, Boeing Commercial Airplanes VD och ordförande. ”Tack vare Boeingteamets och våra partners kompetens och engagemang har vi nått vårt mål och lyckats göra ett fantastiskt flygplan ännu bättre”.

  Boeing anlitade även mer än ett dussin batteriexperter från olika branscher, myndigheter, den akademiska världen och konsumentsäkerhetsområdet för att granska och bekräfta företagets antaganden, rön, föreslagna lösning och testplan.

  Det förbättrade batterisystemet omfattar konstruktionsförändringar som gjorts både för att förebygga uppkomsten av fel och för att isolera ett fel om ett sådant ändå skulle uppstå. Därutöver har nya förbättrade processer för produktion, drift och testning införts. Det nya inneslutningssystemet av stål har utformats för att hindra all eventuell överhettning av batteriet från att påverka planet eller passagerarnas flygupplevelse.

  ”Det här är en fullständig och permanent lösning med flera skyddsnivåer”, sade Conner.  ”Den slutliga skyddsnivån är den nya inneslutningen som kommer att garantera att planet inte påverkas och att ingen brand kan bryta ut, även om det skulle uppstå ett batterifel. Vi har lösningen och vi är redo att sätta i gång.

  ”Vi är alla mycket tacksamma för det tålamod som våra kunder visat under de gångna månaderna”, fortsatte Conner. ”Vi vet att det inte har varit lätt för dem att tvingas ta sina 787-plan ur trafik och att få sina leveranser försenade. Vi ser fram emot att hjälpa dem återgå till normal drift så snabbt som möjligt”.

  Boeing har skickat ut team till platser världen över för att börja installera det förbättrade batterisystemet på 787-plan. Satser med de komponenter som krävs till det nya batterisystemet är klara för leverans och nya batterier kommer också att levereras omedelbart. Team har fått i uppdrag att uppsöka kunderna på plats för att installera de nya systemen. Planen kommer att ändras i ungefär den ordning som de levererades.

  ”Boeingteamet är redo att hjälpa kunderna så att deras 787-plan kommer tillbaka upp i luften där de hör hemma”, sade Conner.

  Boeing kommer också att börja installera ändringarna på nya plan vid företagets två anläggningar för slutmontering av 787-modellen, och leveranserna förväntas återupptas de kommande veckorna.

  Trots de störningar i leveranserna som började i januari räknar Boeing med att slutföra alla planerade leveranser för 2013 före årets slut. Vidare tror Boeing att 787-modellens batteriproblemen inte kommer att ha någon betydande inverkan på företagets ekonomiska prognos för 2013. 

  Framåtblickande utsagor
  Vissa utsagor i det här meddelandet kan vara ”framåtblickande” enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform Act (den ändrade rättsakten om tvister rörande privata värdepapper) från 1995. Ord som ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar”, ”projekterar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”siktar på”, ”emotser” och liknande uttryck används för att identifiera dessa framåtblickande utsagor. Framåtblickande utsagor bygger på våra nuvarande förväntningar och antaganden, vilka kan visa sig vara felaktiga. Dessa utsagor utgör inga garantier och är föremål för risk, osäkerhet och förändringar som gäller omständigheter som är svårförutsägbara. Faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från det som uttrycks och förutses i dessa framåtblickande utsagor. Följaktligen gäller dessa utsagor endast företeelser det datum de görs och vi åtar oss inte att uppdatera eller ändra några framåtblickande utsagor, med undantag för vad som krävs enligt den federala lagstiftningen om värdepapper. Specifika faktorer som skulle kunna orsaka att faktiska resultat avviker avsevärt från framåtblickande utsagor omfattar, men är ej begränsade till, verkan av ekonomiska förhållanden i USA och internationellt, samt allmänna branschförhållanden som kan påverka oss och våra kunder, liksom de andra viktiga faktorer som nämnts tidigare och emellanåt i de dokument vi arkiverat hos värdepappers- och börskommissionen (Securities and Exchange Commission).