Pressemelding

 • Boeing begynner å endre 787 når FAA godkjenner batteriforbedringene

  Endringer på eksisterende fly starter, og leveringer gjenopptas snarlig
  Boeing vil tilby kundestøtte for ny idriftsetting

  EVERETT, Wash., 19. april 2013 – Dagens godkjenning av batteriforbedringene på 787 Dreamliner fra US Federal Aviation Administration gjør at Boeing [NYSE: BA] og deres kunder kan installere de forbedrede endringene, slik at 787-flyene kan settes i drift igjen og levering av nye produkter kan gjenopptas.

  ”FAAs godkjenning rydder veien for oss og flyselskapene, slik at vi kan starte prosessen med å sette 787 i drift igjen, med fortsatt tillit i sikkerheten og påliteligheten til dette revolusjonerende flyet, ” uttalte Jim McNerney, som er styreformann og adm. dir. i Boeing. "Fremtidsutsiktene og fordelene 787-flyet gir til flyselskapene og deres kunder forblir intakte mens vi tar dette viktige steget videre med våre kunder og programpartnere."

  FAAs handling gjør at 787 kommer i drift igjen i USA etter installasjon av forbedringene.  787 som er basert og endret utenfor USA må godkjennes av lokale regulerende myndigheter før de settes i drift igjen.

  Godkjenning av de forbedrede batterisystemene til 787 ble gitt av FAA etter at byrået gjennomførte en omfattende gjennomgang av godkjenningstestene.  Testene ble utformet for å bekrefte at batteriets enkeltkomponenter og deres integrering i ladesystemet samt en ny innkapsling fungerer som forventet, både ved normal drift og ved feiltilstander. Testene ble utført med FAAs tilsyn i løpet av én måned fra begynnelsen av mars.

  "FAA satte listen høyt for vårt team og vår løsning," uttalte McNerney. "Vi setter pris på iherdigheten, ekspertisen og den profesjonelle holdningen til FAAs tekniske team og ledelsen til FAA-administrator Michael Huerta og transportminister Ray LaHood i løpet av denne prosessen.  Engasjementet vi deler med internasjonale tilsynsmyndigheter og våre kunder når det gjelder trygge, effektive og pålitelige fly, har bidratt til å gjøre reising med fly til verdens tryggeste form for transport i dag."

  Sammen med sine leverandørpartnere har Boeing utført omfattende tekniske analyser og tester for å få en grundig forståelse av faktorene som kan ha forårsaket problemene med feil og overoppheting av 787-batteriene ved to anledninger i januar.  Teamet brukte mer enn 100 000 timer på å utvikle testplaner, bygge testinstallasjoner, utføre tester og analysere resultatene for å sikre at de foreslåtte løsningene imøtekom alle krav.

  "Vårt team har arbeidet utrøttelig med å utvikle en omfattende løsning som på alle måter tilfredsstiller FAA og deres internasjonale motparter, våre kunder og våre egne høye standarder til sikkerhet og pålitelighet," uttalte Ray Conner, som er adm. dir. i Boeing Commercial Airplanes. "Takket være ferdighetene og engasjementet til Boeing-teamet og våre partnere, har vi oppnådd målet og gjort et fantastisk fly enda bedre."

  Boeing har i tillegg hentet hjelp fra mer enn tolv batterieksperter innen en rekke bransjer, myndigheter, forskningsmiljøer og forbrukersikkerhet for å gjennomgå og godkjenne selskapets antakelser, resultater, foreslåtte løsninger og testplan.

  Det forbedrede batterisystemet omfatter designendringer som skal forhindre feil og isolere eventuelle feil som måtte oppstå. Videre har forbedrede produksjons-, drifts- og testprosesser blitt implementert. Det nye stålinnkapslingssystemet er utformet for å forhindre at enhver form for overoppheting av batteriet påvirker flyet eller merkes av passasjerene.

  "Dette er en omfattende og permanent løsning med flere lag av beskyttelse," uttalte Conner.  "Det siste beskyttelseslaget er den nye innkapslingen, som skal sikre at flyet ikke blir påvirket hvis feil oppstår på batteriet og brann ikke kan utvikles. Vi har den rette løsningen klar til utsending.

  "Vi er alle svært takknemlige til våre kunder for deres tålmodighet i løpet av de siste månedene," sa Conner. "Vi vet at det ikke har vært enkelt for dem å klare seg uten 787-flyene sine og å håndtere leveringsforsinkelser. Vi ser frem til å hjelpe dem med å komme i gang igjen så raskt som mulig."

  Boeing har sendt ut team til hele verden for å starte arbeidet med å installere de forbedrede batterisystemene på alle 787-fly. Sett med de nødvendige delene til de nye batterisystemene er klare, og utsendelsen av nye batterier starter umiddelbart. Team er sendt ut til kundene for å utføre installasjonene. Flyene vil bli håndtert i omtrent den rekkefølgen de ble levert i.

  "Boeing-teamet er klart til å hjelpe kundenes 787-fly tilbake i luften, der de skal være," sa Conner.

  Boeing skal også begynne å installere endringene på nye fly i selskapets 787-monteringsanlegg, og leveringene forventes gjenopptatt i løpet av ukene som kommer.

  Til tross for leveringsavbruddet som har vart siden januar, forventer Boeing å fullføre alle planlagte 2013-leveringer innen utgangen av året. Boeing forventer videre at batteriproblemene med 787 ikke vil ha noen vesentlig innvirkning på den økonomiske rådgivningen for 2013.

  Fremtidsrettede utsagn
  Visse utsagn i denne meldingen kan være ”fremtidsrettede” innenfor betydningen av Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Ord som ”forventer”, ”prognoser”, ”planer”, ”prosjekter”, ”tror”, ”anslår”, ”mål”, ”forutser” og liknende uttrykk brukes for å identifisere disse fremtidsrettede utsagnene. Fremtidsrettede utsagn er basert på våre nåværende forventninger og forutsetninger, som kan vise seg å ikke være nøyaktige.  Disse utsagnene er ikke garantier og er underlagt risikoer, usikkerheter og endringer i omstendigheter som er vanskelige å forutse. Faktiske utfall og resultater kan avvike vesentlig fra det som er uttrykt eller forventet i disse fremtidsrettede utsagnene. Derfor omtaler disse utsagnene kun hendelser ifølge den dagen de  ytres, og vi påtar oss ingen forpliktelser til å oppdatere eller endre noen fremtidsrettede utsagn, med mindre det kreves av føderal verdipapirlovgivning. Spesielle faktorer som kan forårsake at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra fremtidsrettede utsagn inkluderer, men er ikke begrenset til, effekten av økonomiske forhold i USA og internasjonalt, og generelle industriforhold siden de kan påvirke oss eller våre kunder samt andre viktige faktorer som nevnt tidligere, og fra tid til annen i våre arkiveringer hos Securities and Exchange Commission.