Informacja prasowa

 • Boeing przystępuje do modyfikacji modelu 787 w związku z zatwierdzeniem przez Federalną Administrację Lotnictwa USA (FAA) ulepszeń systemu akumulatorów

  Rozpoczną się modyfikacje istniejącej floty. Dostawy zostaną wkrótce wznowienie.
  Boeing udzieli swoim klientom wsparcia w przywróceniu samolotów do ekspoloatacji

  EVERETT w stanie Waszyngton, 19 kwietnia 2013 r. – Dzisiejsze zatwierdzenie przez Federalną Administrację Lotnictwa USA (FAA) ulepszeń akumulatorów Boeinga 787 Dreamliner pozwala firmie Boeing [NYSE: BA], jak i jej klientom na wprowadzenie zaakceptowanych modyfikacji oraz prowadzić będzie do przywrócenia 787 do służby
  i wznowienia dostaw nowych samolotów.

  „Zgoda FAA otwiera zarówno nam, jak i liniom lotniczym drogę do rozpoczęcia procesu przywracania modelu 787 do służby, pozostawiając nas w przekonaniu o bezpieczeństwie i niezawodności tego nowego, zmieniającego układ sił w lotnictwie cywilnym samolotu” – powiedział Jim McNerney, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Boeing. „W chwili gdy wraz z naszymi klientami i partnerami programu wykonujemy ten ważny krok, oczekiwania związane z modelem 787 oraz korzyści, jakich dostarcza on liniom lotniczym i ich pasażerom pozostają niezmienione.”

  Decyzja FAA pozwoli na powrót do służby modelu 787 w Stanach Zjednoczonych tuż po wprowadzeniu ulepszeń. W przypadku Boeingów 787 znajdujących się i modyfikowanych poza Stanami Zjednoczonymi, decyzję
  o przywróceniu do służby wydają lokalne urzędy lotnictwa.

  Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) podjęła decyzję o zatwierdzeniu ulepszonego systemu akumulatorów w modelu 787 po przeprowadzeniu kompleksowej analizy testów certyfikacyjnych. Celem testów było upewnienie się, że poszczególne elementy akumulatora oraz jego integracja z układem ładowania i nową obudową działają we właściwy sposób, zarówno w czasie normalnego użytkowania, jak
  i w przypadku wystąpienia awarii. Testy prowadzone pod nadzorem Federalnej Administracji Lotnictwa rozpoczęły się na początku marca i trwały ponad miesiąc.

  „Federalna Administracja Lotnictwa ustawiła poprzeczkę wysoko - zarówno naszemu zespołowi, jak i zaproponowanemu rozwiązaniu” – powiedział McNerney. „Wysoko oceniamy staranność, kompetencje i profesjonalizm zespołu technicznego FAA oraz kierownictwo prezesa FAA, Michaela Huerta i Sekretarza ds. Transportu Raya LaHooda podczas całego procesu. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz zaangażowaniu urzędów lotnictwa na całym świecie i naszych klientów na rzecz posiadania bezpiecznych, wydajnych i niezawodnych samolotów, podróże powietrzne stały się
  w dzisiejszych czasach najbezpieczniejszą formą transportu.”

  Boeing, w ramach współpracy z dostawcami oraz wsparcia dochodzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz Japońskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (JTSB) przeprowadził szeroko zakrojoną analizę techniczną i testy mające na celu dogłębne poznanie czynników, które mogły spowodować awarię i przegrzanie się akumulatorów w modelu 787 podczas dwóch incydentów w styczniu. Zespół poświęcił ponad 100 000 godzin na opracowanie planów testów, konstrukcję sprzętu testującego, przeprowadzenie testów i analizę wyników
  w celu zagwarantowania zgodności zaproponowanych rozwiązań z wszystkimi wymaganiami.  

  „Nasz zespół ciężko pracował, dążąc do opracowania kompleksowego rozwiązania, które w pełni satysfakcjonuje FAA oraz jego odpowiedniki na całym świecie, naszych klientów, a także spełnia nasze własne wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności” – powiedział Prezes i Dyrektor Generalny Boeing Commercial Airplanes, Ray Conner. „Dzięki umiejętnościom i poświęceniu zespołu Boeinga i naszych partnerów osiągnęliśmy nasz cel i jeszcze bardziej ulepszyliśmy doskonały samolot.”

  Boeing zaangażował również zespół kilkunastu ekspertów zawodowo zajmujących się akumulatorami reprezentujących różne branże, administrację rządową, środowiska akademickie oraz specjalizujących się w bezpieczeństwie konsumentów. Zadanie zespołu polegało na analizie i weryfikacji założeń, wniosków, proponowanego rozwiązania i planu testów przedstawionych przez koncern.

  Zmodyfikowany system akumulatorów obejmuje zmiany w projekcie zapobiegające awariom i izolujące akumulator w przypadku dojścia do takiego zdarzenia. Ponadto wprowadzono ulepszone procesy produkcji, eksploatacji oraz testowania. Nowy system polegający na wprowadzeniu stalowej obudowy akumulatora ma na celu wyeliminowanie jakiegokolwiek wpływu potencjalnego przegrzania się akumulatora na samolot, a nawet niedopuszczenie do zauważenia takiego zdarzenia przez pasażerów.

  „Jest to rozwiązanie kompleksowe i trwałe, bazujące na wielu warstwach zabezpieczeń” – powiedział Conner. „Ostatnia z warstw zabezpieczeń to nowa obudowa. Nawet jeśli dojdzie do wadliwego działania akumulatora, zdarzenie takie nie będzie miało żadnego wpływu na samolot i nie będzie możliwości wystąpienia pożaru. Posiadamy właściwe rozwiązanie i jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych działań.”

  „Wszyscy jesteśmy wdzięczni naszym klientom za cierpliwość w ciągu ostatnich miesięcy” – powiedział Conner. „Wiemy, że nie było im łatwo funkcjonować w sytuacji uziemienia nabytych przez nich samolotów 787 oraz w sytuacji opóźnień w realizacji zamówień. Pragniemy im pomóc w jak najszybszym przywróceniu ich samolotów do eksploatacji.”

  Boeing rozmieścił swoje zespoły w lokalizacjach na całym świecie, aby mogły rozpocząć instalację udoskonalonego systemu akumulatorów w samolotach typu 787. Przygotowano do wysyłki zestawy zawierające elementy niezbędne w nowych systemach  akumulatorów. Jak najszybciej zostaną również wysłane nowe akumulatory. Do poszczególnych lokalizacji klientów przypisano zespoły odpowiedzialne za instalację nowych systemów. Samoloty będą modyfikowane mniej więcej w kolejności w jakiej były realizowane dostawy.

  „Zespół Boeinga deklaruje pełną gotowość pomocy naszym klientom
  w ponownym wzniesieniu w powietrze samolotów 787, tam gdzie jest ich miejsce” – stwierdził Conner.

  Boeing rozpocznie również wprowadzanie modyfikacji w nowych samolotach
  w swoich dwóch halach montażowych modelu 787. Dostawy powinny zostać wznowione w najbliższych tygodniach. 
  Mimo trwających od stycznia zakłóceń w dostawach, Boeing planuje realizację wszystkich planowanych na 2013 rok zamówień do końca roku. Boeing przewiduje, iż zdarzenie z udziałem akumulatorów w modelu 787 nie wywrze istotnego wpływu na wyniki finansowe koncernu za rok 2013.   

  Stwierdzenia/oświadczenia o charakterze prognozy

  Niektóre stwierdzenia/ oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej mogą mieć charakter stwierdzeń/ oświadczeń o charakterze prognozy zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Określenia typu „oczekuje”, „przewiduje“, „planuje”, „uważa”, „ocenia”, „dąży do” i tym podobne wyrażenia służą do zidentyfikowania powyższych stwierdzeń/ oświadczeń o charakterze prognozy. Stwierdzenia/ oświadczenia o charakterze prognozy opierają się na naszych aktualnych oczekiwaniach i założeniach, które mogą okazać się nieprecyzyjne. Powyższe stwierdzenia/ oświadczenia nie są tożsame z gwarancją i podlegają ryzyku, niepewności i zmianom w trudnych do przewidzenia okolicznościach. Faktyczne wyniki i rezultaty mogą się istotnie różnić od treści wyrażonych lub przewidywanych w stwierdzeniach/ oświadczeniach o charakterze prognozy.  W rezultacie stwierdzenia/ oświadczenia te dotyczą zdarzeń jedynie w dniu, w którym stwierdzenia/ oświadczenia są podawane do wiadomości publicznej. Nie podejmujemy żadnych zobowiązań w zakresie aktualizacji lub weryfikacji jakiegokolwiek stwierdzenia/ oświadczenia o charakterze prognozy za wyjątkiem spełnienia wymagań określonych w federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Określone czynniki, które mogłyby spowodować istotne różnice pomiędzy faktycznymi wynikami a stwierdzeniami/ oświadczeniami o charakterze prognozy, obejmują między innymi oddziaływanie sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i na poziomie globalnym oraz ogólnej sytuacji w branży na nas lub na naszych klientów, a także innych istotnych czynników ujawnianych wcześniej oraz okresowo w naszych raportach przesyłanych do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission).